Förbättra likviditeten

Förslag till checklista Går Går Ej
     
Bevaka kundernas betalningar oftare och snabba upp påminnelsebreven ____   ____  
Ge kortare kredittider. ____   ____  
Delfakturera större arbeten. ____   ____  
Överlåt kravverksamheten på inkassobyrå ____   ____  
Begär à conto-betalningar från kunder vid långa leveranstider. ____   ____  
Automatöverföringar från inbetalningar till postgirokonto till checkkreditkonto ____   ____  
Förläng kredittiden från leverantörerna ____   ____  
Minska lagret, lagerför inte alla varianter och storlekar och modeller ____   ____  
Direktleverans från centrallager/ tillverkare direkt till kund i st för lagerhållning ____   ____  
Senarelägg egna löneuttag till början av påföljande månad ____   ____  
Förkorta premieperioder för lokalhyror, försäkringspremier, prenumerationer etc ____   ____  
Begär jämkning (minskning) av bolagets prel-skattebetalningar. ____   ____  
Förhandla dig till förbättrade räntevillkor på lån. ____   ____  
Lägg om/ändra bolagets amorteringstidpunkter på lån. ____   ____  
Begär högre ränta av banken på disponibla bankmedel. ____   ____  


Frågor eller kommentarer ulf.to@telia.com
Skapad av webomedia99 ©.