Företagets försäkringsbehov - sakförsäkringar

Såsom rörelseidkare måste du noga gå igenom företagets försäkringsbehov. Hur duktig du än är kan du mista både företag och privat förmögenhet om du missar att teckna fullgott försäkringsskydd. Exempel på försäkringsformer som kan vara aktuella förtecknas nedan.


Egendomsskydd
Försäkring som omfattar företagets egendom som maskiner och inventarier, värdehandlingar och ritningar.
Försäkringen omfattar skadehändelser såsom brand, inbrott, vattenskador.

Avbrottsförsäkring
Om Ditt företag efter försäkringsskada drabba s av avbrott i verksamheten ersätter försäkringen vissa kostnader, löner och utebliven vinst.

Ansvarsförsäkring
Ansvarsförsäkringen avser att täcka ansvarsskador uppkomna i verksamheten. Dessa kan tex uppkomma i produktionen (ex vis miljöskador). Ansvarsskada kan även uppstå om du som ägare eller någon anställd, genom vårdslöshet vållar skada på person eller egendom. I vissa fall kan ditt företag åläggas att betala skadestånd även om du ej varit vårdslös. Skadeståndskrav kan uppgå till mycket stora belopp.

Rättsskydd
Kan behövas om risk finns för tex skadeståndskrav.

Tjänstereseförsäkring
Ersätter skador som kan drabba Dig och anställda under resor i tjänsten.

Kompanjonförsäkring
Försäkringen avser att täcka ekonomisk skada om något händer någon av kompanjonerna såsom långvarig sjukdom, invaliditet, dödsfall eller annan oförutsedd händelse. Kom även ihåg att skriva ett kompanjonavtal som reglerar rättigheter och skyldigheter mellan parterna.

Avråder dock från att teckna kompanjonförsäkring enbart för att få medel att kunna lösa ut den andres efterlevande vid dödsfall. Premierna är ofta höga, ej heller avdragsgilla, företaget sällan värt så mycket i början av verksamheten, och konstruktionen kräver ofta komplicerade lösningar med nybildning av ytterligare bolag vid inträffat dödsfall. Använd i dessa fall istället premierna till att teckna ett avdragsgillt efterlevandeskydd och skriv in i kompanjonavtalet att utlösen får ske genom delbetalningar under en längre följd av år.

Nyckelpersonförsäkring
Ersätter företaget vid arbetsoförmåga hos kompanjon/anställd med specialkunskaper.

Övriga försäkringar
Maskin- och maskinavbrott    vid plötsliga och oförutsedda skador på företagets maskiner.
Arbetsområdesförsäkring    för skaderisker på arbetsplatser utanför företagets lokaler.
Glasskada    vid skador på större glasrutor och skyltar mm
Oljeskada    för skador orsakade av oljeutsläpp och liknande
Pensionsförsäkring    för dig och dina efterlevandes trygghet
Kapitalförsäkring
   för att underlätta generationsskiften, lösen av lån mm
Privatvårdsförsäkring,    kompletterande försäkring vid sjukdom
Sjukförsäkring    för att förbättra ersättningsskyddet vid långvarig sjukdom mm

Frågor eller kommentarer ulf.to@telia.com
Skapad av webomedia99


 
Michael Kors Väskor Michael Kors Väskor Väskor Michael Kors Michael Kors Väskor Väskor Louis Vuitton Oakley solglasögon Oakley solglasögon Balenciaga Borse MCM Tasche Michael Kors Taschen Michael Kors Schweiz Gucci Taschen Sac Balenciaga